Разладна опрема

Print

 

 

Во соработка со реномираниот производител FAGOR реализиравме голем број проекти.Опремивме пребирливи ресторани,хотели,кујни во детски градинки.

И направивме сопствено производство за комплетно да го заокружиме процесот.