Сервис и делови

Print

 

 

Градејќи ја пирамидата од основата до врвот за нас стана приоритет да обезбедиме резервни делови уште од првата продажба на секоја машина.

Гарантен или вонгарантен период?   За нас нема значение.

Ние секогаш имаме резервни делови.И сервисери професионалци за кои нема нерешливи проблеми.Дејствуваат веднаш за да не застане Вашата работа.

Copyright 2011. Free joomla templates | Custom text here